In acht stappen naar de verkoop van uw bedrijf


Bij het verkopen van uw bedrijf komt veel kijken. Waar vindt u een koper? Hoe bereidt u zich voor op de verkoop? Hoe bepaalt u de waarde van uw onderneming? En waar moet u aan denken bij de bedrijfsoverdracht? In acht stappen leest u hoe u de verkoop van uw bedrijf het beste aanpakt:


  1. Bepalen van de bedrijfswaarde en verkoopprijs: Allereerst stellen we  de waarde van uw bedrijf vast aan de hand van een zorgvuldige bedrijfsanalyse. Deze analyse vormt de basis voor de vraagprijs die we samen vaststellen. Met behulp van goed onderbouwde argumentatie van de waarde drijvers zullen we tijdens de onderhandelingen tot een maximale prijs en opbrengst komen.   
  2. Opstellen van een helder verkoopprofiel:  Een succesvolle bedrijfsovername begint met een goede voorbereiding van het verkoopproces. We stellen vast welke partijen in aanmerking komen voor overname van uw bedrijf en brengen we in kaart aan wie u uw bedrijf wilt verkopen. 
  3. Opstellen verkoopmemorandum: Voor het verkopen van uw bedrijf stellen we een verkoopmemorandum op met alle ins en outs van de onderneming. Hiermee geven we geïnteresseerde kopers inzicht in uw bedrijf en de reden van verkoop. Ontvangers van het verkoopmemorandum dienen een geheimhoudingsplicht te ondertekenen.  
  4. Zoeken van een koper:  We zorgen voor een helder plan van aanpak met daarin de zoek- en acquisitiekanalen die we inzetten. Wij benaderen  mogelijke kopers of hun adviseurs met een geanonimiseerd bedrijfsprofiel (teaser) om hun interesse te peilen. Partijen die op basis van de teaser interesse tonen, worden gescreend op onder meer achtergrond, reden van interesse en beschikbare middelen. Zo weten we zeker dat we alleen informatie verstrekken aan serieuze kandidaten. Natuurlijk houden we u goed op de hoogte van de ontwikkelingen. Zodra een partij na ontvangst van het verkoopmemorandum de volgende stap wil zetten, plannen we een kennismaking in. Als u hier beiden een goed gevoel aan overhoudt, gaan we de onderhandelingsfase in.
  5. Onderhandelingen:  Wij zorgen voor een goede onderhandelingsstrategie. In overleg met u bepalen we de doelstellingen en de eventuele alternatieven. We onderhandelen met de kandidaat over de structuur van de overname en de koopprijs. Hebben we op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met de kandidaat-koper, dan leggen we de afspraken vast in een intentieovereenkomst (LOI). Bij de onderhandelingen bespreken we onder meer: i) Wat wordt verkocht (aandelen of de activa & passiva); ii) Of een gedeelte of alle aandelen verkocht worden; iii) De verkoopprijs en -voorwaarden; iv) De geheimhoudingsplicht; v) Tijdpad en vergaderschema; vi) De juridische bedrijfsstructuur na de overname; vii) Uw eventuele rol na de overname; viii) Of u een deel van uw vermogen in het bedrijf laat zitten.
  6. Due diligence-onderzoek: Vervolgens is het tijd voor een boekenonderzoek door de koper naar financiële, fiscale, juridische, commerciële en algemene aspecten. Vaak stelt de bank dit als voorwaarde voor overnamefinanciering. De uitkomst van het due diligence-onderzoek kan invloed hebben op de verkoopprijs. Als blijkt dat zaken juridisch niet goed zijn vastgelegd of onverwachte kosten boven water komen, zal de koper een lagere prijs willen of kan de koop zelfs afketsen.  
  7. Afronding verkoop (closing): U bent akkoord over de verkoopprijs en de koper heeft de financiering rond. Dan ondertekent u bij de notaris de koopovereenkomst. U draagt hier de onderneming of aandelen over en ontvangt via de notaris de koopprijs.
  8. Post-closing:  Goede communicatie binnen en buiten de organisatie is belangrijk bij het verkopen van uw bedrijf, voor de betrokkenheid en de toekomst van de onderneming. Hiervoor kunnen we in overleg met de koper een communicatieplan voor opstellen. Kiest u ervoor om na de verkoop deels betrokken te blijven bij het bedrijf? Maak dan met de koper goede afspraken over de rolverdeling. 


Terug >


Ondersteuning nodig bij de verkoop van uw bedrijf? 

Bel ons vandaag nog 

06-21 58 43 45 

 
 
 
E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn