Werkkapitaalfinanciering


Werkkapitaalfinanciering is een manier om het werkkapitaal van een onderneming (tijdelijk) te verruimen door middel van een kredietfaciliteit of een andere kortlopende financieringsvorm. Daarnaast kan het ook een manier zijn om betaal- en handelsrisico's te mitigeren.

Bedrijven trekken werkkapitaalfinanciering aan om verschillende redenen. Het kan enerzijds worden ingezet om een tijdelijk liquiditeitstekort op te vangen, bijvoorbeeld bij bedrijven die vaak te maken hebben met seizoensfluctuaties. Anderzijds wordt het vaak ingezet voor groeiprojecten, zoals het lanceren van een nieuwe propositie, het betreden van een nieuwe markt of het realiseren van een grote investering. Investeringen die gedaan worden met behulp van werkkapitaalfinanciering worden doorgaans op de korte tot middellange termijn terugverdiend.Debiteurenfinanciering

Uitstaande vorderingen op debiteuren leggen een groot beslag op het werkkapitaal van uw onderneming. Een debiteurenfinanciering biedt hiervoor de oplossing. Het is een flexibel krediet dat varieert tussen de 60 en 90 procent van uw uitstaande debiteuren. Stijgt uw omzet en daarmee uw debiteurenportefeuille, dan stijgt uw kredietruimte  automatisch mee. 

Voorraadfinanciering

Ook voorraden hebben een belangrijke impact op het kapitaalbeslag. Een voorraadfinanciering kan daarom uitkomst bieden. Met de voorraadfinanciering maakt u kapitaal vrij dat vast zit in uw voorraad. De hoogte van de voorraadfinanciering is afhankelijk van de soort voorraad en de aard van uw afnemers en varieert tussen de 30% en 80% van uw voorraad. 

Inkoopfinanciering

Deze flexibele vorm van financiering biedt uw leverancier de zekerheid van betaling en u heeft zekerheid van levering. Door deze zekerheidsstelling is het mogelijk om bijvoorbeeld inkoopkortingen te bedingen die zonder inkoopfinanciering niet of slechts gedeeltelijk te realiseren zijn. Zo creëert u werkkapitaal dat u voor andere doeleinden kunt gebruiken.

Handelsfinanciering

Bij een kredietbrief, ook wel documentair krediet genoemd, garandeert de bank van de koper de betaling aan de verkoper als aan bepaalde criteria wordt voldaan. Documentaire incasso's, vergelijkbaar met kredietbrieven, verminderen de betalingsrisico's bij internationale handelstransacties en met een bankgarantie zijn uw verplichtingen aan derden verzekerd.


Naast bovenvermelde financieringsoplossingen is er natuurlijk ook nog de kredietfaciliteit, die u kunt gebruiken wanneer dat nodig is. Dat betekent dat je het krediet wekenlang onaangeraakt kunt laten, maar er wanneer nodig direct een opname uit kunt doen. Dat maakt een doorlopend krediet een goede buffer. 

RD+P heeft jarenlange ervaring met het financieren en optimaliseren van werkkapitaal(risico's) en helpt u bij het vinden van de juiste financiering. 


Terug >Werkkapitaalfinanciering nodig? 

Bel ons vandaag nog 

06-21 58 43 45 

 
 
 
E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn