Buy-and-Build strategie

Bij een buy-and-build strategie laat u uw bedrijf door middel van acquisities versneld groeien, dit veelal in combinatie met autonome groei. De voordelen van een buy-and-build strategie kunnen voor uw bedrijf zeer divers zijn. Het zal u in staat stellen internationale klanten te bedienen, de realisatie van verschillende synergiën en kostenbesparingen en u krijgt mogelijk toegang tot nieuwe technologieën. Wanneer een bedrijf groei en uitbreiding nodig heeft, kan het bedrijf trachten autonoom te groeien of het kan een bedrijf kopen met een reeds ontwikkelde expertise op dat specialisatiegebied en dit verder uitbouwen. De Buy and Build-strategie hanteert de laatste optie. Het effect kan grote waarde creëren, aangezien de activiteiten van verschillende kleinere bedrijven samen waarde toevoegen aan het nieuwe bedrijf. 1+1=3.


Voordelen van Buy-and-Build

RD+P adviseert een Buy-and-Build strategie aan ondernemers die een onderneming met een schaalbaar businessmodel hebben. Bijvoorbeeld omdat cross-selling dan mogelijk wordt, of een een bepaalde technologie sneller kan worden uitgerold vanwege de grotere capaciteit, of dat er kosten kunnen worden bespaard. Buy-and-Build is dan een middel om de onderneming sneller van deze voordelen te kunnen laten profiteren, en daardoor waarde kan worden gecreëerd. 


Kritische succesfactoren

De slagingskans van de buy-and-build strategie wordt groter als rekening is gehouden met de volgende factoren:

  1. Een duidelijke strategie, met daarin een expliciete rol voor buy-and-build om de onderneming naar een hoger niveau te brengen. 
  2. Een duidelijke aanpak en ervaring met succesvolle integratie van de overnames
  3. Een gemotiveerd management 
  4. Een schaalbaar businessmodel 
  5. Voldoende beschikbaarheid aan mogelijke overnamekandidaten in de markt
  6. Voldoende financiële middelen


Het uitvoeren van een succesvolle buy-and-build strategie vereist discipline, planning en geduld. RD+P ondersteunt haar klanten bij het plannen en succesvol uitvoeren van buy-and-build strategieën. Wij ondersteunen het Senior Management bij het vaststellen van de overnamedoelwitten, de overnameonderhandelingen, de overnamefinanciering en integratie. RD+P heeft veel ervaring in grensoverschrijdende deals en stelt deze ervaring graag ter beschikking. 


Terug >


Ondersteuning nodig bij het uitvoeren van uw buy-and-build strategie? 

Bel ons vandaag nog 

06-21 58 43 45 


 
 
 
E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn