Waardebepaling bij geschillen

RD+P is gespecialiseerd in het waarderen van bedrijven in uiteenlopende geschilsituaties. Bij de waardebepaling bij geschillen dragen wij zorg voor een juiste procesvoering, een transparante manier van werken en een gedegen onderbouwing van de uitgangspunten. U krijgt een grondige waardering die overeind blijft bij complexe schadeconflicten, arbitrages en rechtzaken.


Zakelijke geschillen 

Als door een geschil de ene DGA de andere wil uitkopen, is het belangrijk dat onpartijdig bepaald wordt wat de waarde is van het over te dragen deel van de onderneming. RD+P zorgt dan voor een onafhankelijke waardebepaling. Ook bij een conflict tussen twee bedrijven (bijvoorbeeld door contractbreuk) wordt de waardeerder ingeschakeld om de omvang van de economische schade vast te stellen. 

Ook bij een dreigend faillissement is een bedrijfswaardering een belangrijk uitgangspunt om te bepalen of doorgaan nog zin heeft. Kunnen schulden gesaneerd worden om het bedrijf een overlevingskans te bieden? RD+P ondersteunt ondernemers, mediators en advocaten door een waardering te maken op basis van een scenario na sanering en een waardering op basis van de liquidatiewaarde. Hiermee wordt het voor de schuldeisers duidelijk in welk scenario zij beter af zijn en komt een akkoord tussen onderneming en schuldeisers dichterbij.


Schadeberekeningen

Stel, u ondervindt schade omdat een leverancier of afnemer zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. In dat geval loopt u schade op en is het aan de rechter om vast te stellen dat het een wanprestatie of onrechtmatige daad betreft. RD+P stelt een schadeberekening op voor onderhandelingen of voor een juridische procedure.


Echtscheidingen

Bij een echtscheiding kan een onderneming deel uitmaken van de te verdelen boedel. De waarde van de onderneming kan een rol spelen bij deze verdeling en daarom is het belangrijk dat de waarde nauwkeurig wordt bepaald. RD+P treedt in echtscheidingszaken op voor één van de scheidende partijen. Meestal in nauwe samenwerking met een advocaat of mediator. Soms als partijadviseur, maar veelal als onafhankelijk deskundige. Hiervoor hebben wij de juiste kennis en ervaring in huis. Daarnaast worden wij ook ingeschakeld bij mediation trajecten. 


Terug >

Onafhankelijke waardering nodig? 

Bel ons vandaag nog 

06-21 58 43 45 


 
 
 
E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn