Waardebepaling bij bedrijfsoverdracht  


Een waardebepaling maakt nagenoeg altijd onderdeel uit van een verkoop- of koopproces en is dan ondersteunend bij de onderhandelingen over de verkoop- of koopprijs. Hierdoor is het mogelijk om een inhoudelijke discussie te voeren over de waarde van een onderneming en te ontdekken waardoor eventuele verschillen van inzicht worden veroorzaakt. Ook worden waardebepalingen uitgevoerd in het kader van het uitkopen van één of meer medeaandeelhouders.  

Bij een bedrijfsoverdracht, een fusie of overname (M&A) is een onafhankelijke waardebepaling essentieel. RD+P heeft vele waarderingsrapporten gemaakt, en is aangesloten bij de beroepsorganisatie voor gecertificeerde bedrijfswaardeerders, het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV).  


Fiscale kwesties

Ondernemers hebben regelmatig discussie met de fiscus over de waarde van hun bedrijf. Een hogere waarde leidt immers tot een hogere aanslag. De fiscus verlangt tegenwoordig een onderbouwde waardebepaling van ondernemers op basis van de Discounted Cashflow (DCF) methode.  In geval van een bedrijfsoverdracht is een onafhankelijke waardering verstandig. De Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) kent uitgebreide vrijstellingen voor de schenkbelasting. Om te bepalen of een bedrijf binnen die vrijstelling valt, is een waardebepaling noodzakelijk. De Register Valuators van RD+P staan u in dat geval met raad en daad bij.  


Stappenplan

Een waardering van RD+P wordt uitgevoerd in de volgende stappen:  

  • Deskresearch en interviews
  • Financiële analyses
  • Terugkoppeling bevindingen aan opdrachtgever, aandeelhouders en/of management 
  • Een analyse van mogelijke scenario's  
  • Presenteren van de bevindingen
  • Schriftelijke rapportage van de bevindingenTerug >Onafhankelijke waardering nodig? 

Bel ons vandaag nog 

06-21 58 43 45 

 
 
 
E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn